• Blog

    Inte ett ord

    Du ringde plötsligt på min dörr. Vi hade varken setts eller hörts på flera månader. Du brukade alltid stämma av med mig att jag skulle vara hemma och att det var okej att du skulle komma förbi, redan dagen innan…